“To be going to” in Russian

Собира̀ться (imperfective)                   Собра̀ться (perfective)

я собира̀юсь                                                 я соберу̀сь

ты собира̀ешься                                         ты соберёшься

он/она собира̀ется                                     он/она соберётся

 

мы собира̀емся                                            мы соберёмся

вы собира̀етесь                                            вы соберётесь

они собира̀ются                                           они соберу̀тся

 

Past:    он собира̀лся                                     он собра̀лся

она собира̀лась                                 она собрала̀сь

они собира̀лись                                они собралѝсь

 

Imperative: Собира̀йся!                                Соберѝсь!

Собира̀йтесь!                            Соберѝтесь!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.